Bektaşi İlkelerinden Seçmeler

– Her ne yaparsan, Hak rızası için yap.

  -Ara bul.

  -Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

   -Sevgi ile dol.

– Her “yok” yerine geçecek bir “var”, sende mevcuttur.

– Mümin müminin aynasıdır.

– Yol ile giden yorulmaz.

– Mertebe ve makam yoktur, dostun gönlünden özge.

– Gelenin malı, dönenin canı.

– Gelme gelme, dönme dönme.

– Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

– Arif olup da vermeyen cahildir.

 -Bilmeden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

 -Murada erme sabır iledir

– Lütuf, payına düşmeyendir.

– Nasip verilene karşı alınandır.

– Eskiyi terk cahile ölüm; arife ise doğumdur.

– Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine.

– Tövbenin tövbesi olmaz.

– Eline, diline beline sahip ol.

– Aşına, işine, eşine sahip ol.

– Gönlün, elin, sofran açık olsun.

– Herşeyin anahtarını özünde ara.

– Her ne arar isen kendinde ara.

– Kendine ağır geleni kimseye uygulama.

– Düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın.

– Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

– İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.

 – Hiçbir insanı ve ulusu ayıplayıp hor görme.

 – Bir yolu karanlık görüyorsan bilki perde gözündedir, yolda değil.

  – Ayıpları örtücü ol.

 – Kimsenin ayıbını görmeyen cana aşk olsun.

 – Sırrı sır edene aşk olsun.

  – Kelâm Haktır.

  -Doğruluk Allah yoludur.

  -Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.

 – İncinsen de incitme.

  -Hakk’ın varlığından başka hiçbirşey kalıcı değildir.

  -Halden hale geçiş hep O’nadır.

  – El ele el Hakka.

  – Bir saatlik tefekkür, ibadetten hayırlıdır.

  -Ciğerinde duman olmayanın, yüreğinde ateş olmaz.

  -Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

   -Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

  – Sevgi ile dol.

  -Murada erme sabır iledir.

-Ter dökmeden geçinenler bizden değildir.

(Belkıs Temren, Bekta

İsmail ÖZMEN