Erkanlarımız

Her biri birer eğitim kurumu olan dergâh ve ocakların çalışmalarının kesintiye uğraması ve zorlaşması karşı-sında topluluklarımız, var olan birliğin daha da bozulmaması için “Yol bir, sürek bin bir” anlayışıyla hareket etmek zorunda kalmıştır. Her yöre ve bölge atadan ne gördüyse erkânı, yolu öyle sürdürmeye çabalamıştır.Yaşanılan hızlı göç süreci ile birlikte dayatılan resmi din ve ibadet anlayışı doğrultusunda yürütülen eğitim, erkânlardaki bozulmaları hızlandırmıştır.

Bugün bazı cemlerimiz, baskın inancın etkisi altında kalarak yolumuzda yeri olmayan biçimlerde yapılmaktadır. Böyle cemlerde dedeler, babalar, analar gülbenkler yerine vaizler gibi dualar okumaktadır. Bu nedenle erkânlarımızı özümüze uygun hale getirmek, inanç birliğimizi güçlendirmek ve gönüllerimizi birlemek yol için yapılabilecek en önemli çalışmadır.

Aşk-ı muhabbetlerimizle,

 
 
 
             Safa ULUSOY                            Veliyettin Hürrem ULUSOY
Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı   Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı 
                Postnişini                                                Postnişini

       Alevi Bektaşi İnancının temel ögelerinden olan, ERKANLARIMIZA aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.