İsmail ÖZMEN

1942 Yılında Malatya’nın Yazıhan İlçesine bağlı Karaca Köyünde doğdu. İlkokulu orada bitirdi. Ortaokul-lise öğrenimini Malatya Lisesinde tamamladı. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1969 yılında yargıçlık görevine başlayan yazar, Karaca köyünden çıkan ilk yargıçtır. 2 yıllık yargıçlık stajından sonra, sırasıyla Gaziantep-Yavuzeli, Adana-Karaisalı, Muş, K.Maraş ile Ankara’da yargıçlık yaptı. 1992 yılında, Yargıtay üyeliğine seçildi; 15 yıl Kadastro, tazminat ve icra ceza ile ilgili dava dosyalırının denetimini yapan 17. Hukuk Dairesi’nde üyesi olarak görev yaptı. Bu görevinden yaş haddi nedeniyle 10.09.2007 tarihinde emekli oldu.

İlkokuldan başlayarak şiir ve düzyazı ile ilgilenen İsmail ÖZMEN meslekiyle ilgili yapıtlarının yanı sıra, edebi ve sosyal konularla ilgili eserlere de imza attı. Mesleğiyle ilgili olarak:

– Vesayet Hukuku ve Davaları (1988),
– Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (1988),
– Tereke Hukuku Davaları (1991),
– Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemeleri Kanunu (1993),
– Açıklamalı İçtihatlı Kadastro Kanunu (1994),
– Velayet, Nesep ve Evlat Edinme Davaları (1999),
– Velayet Hukuk Davaları ve Çocuk Mahkemeleri (2005),
– Miras Hukuk Davaları (2006),
– İcra Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar (2007)

isimli mesleki yapıtlarının yanı sıra, çeşitli konularda çeşitli dergilerde birçok yazısı yayımlanmıştır. Mesleki yazı ve kitaplarının dışında,

– “Zaman Selindeki Köpük” (1989),
– Az Ötem Cehennem ( 2007 ) adlı şiir kitapları ile

– “İnsanın Bölünmüşlüğü” adlı felsefî incelemesi,
– “Dünya Fıkra Antolojisi”,
– “Dünya Düşünce Antolojisi” derlemeleri,

Alevi-Bektaşi kültürünü içeren:

– “Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi”(5 Cilt) (1998),Genişletilmiş 2.basım
– “Simgeler Kenti Bektaşilik”(2 cilt) (2000), Genişletilmiş yeni basım (2009)
– “Teslim Abdal” (2002)
– “Tasavvufa Giriş”(2008)
– “Hacım Sultan Velayetnamesi ve Ocakları” (2009)
Haydar ULUSOY’la birlikte:
– “Cemalettin Çelebinin Müdafaa Risalesi”(2006);
Yunus KOÇAK’ile birlikte:
– “Hamdullah Çelebi’nin Savunması” (2007) isimli inceleme-derlemeleri mevcuttur.

“Alevi Bektaşilerin Yedi Ulu Ozanı” adlı yeni eserleri ise basım aşamasındadır.

İsmail ÖZMEN, Songül ÖZMEN ile evli olup Ali Timurtaş, Mehmet Mahir, Hüseyin Ruşen ve Naile adlı çocukları ile İbrahim Asutay, Ege, Hatice Ada, İsmail Yağız, Duru, Nehir ve Yusuf Eren adlı torunları bulunmaktadır.

İsmail Özmen, büyük Türkmen boyu Beğdili (Beydili)’nin Karaca altkolu’na mensuptur; Koluaçık Hacım Sultan ve Seyyid Ahmet soyu olarak bilinen “Leğen Uşağı” kabilesindendir.Tüm yaşamını Alevi-Bektaşi yoluna adamış ve bu yolda birçok değerli hizmetler üretmiş olan rahmetli Mehmet Mahir ÖZKOLUAÇIK (Mahiri) dede’nin de ana tarafından torunudur. Halen, Ankara’da yaşamakta; Tasavvuf, Alevilik-Bektaşilik ve Türk kültürü üzerine derinlemesine uzanan çalışmaları sürmektedir.