İsmail Özmen’in Kitapları

»  “Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi”(6 Cilt) (1998
»  “Simgeler Kenti Bektaşilik”(2 cilt) (2000), Genişletilmiş yeni basım (2009)(Simgeler ve Rıza Kenti:Alevilik/Bektaşilik)
»  “Teslim Abdal” (2002)
»  “Cemalettin Çelebinin Müdafaa Risalesi”(2006)Haydar Ulusoy’la birlikte
»  “Hamdullah Çelebi’nin Savunması” (2007),Yunus KOçak ile birlikte
»  “Tasavvufa Giriş”(2008)
»  “Hacım Sultan Velayetnamesi ve Ocakları”(2009)
»  “Zaman Selindeki Köpük” (1989)
»  “Az Ötem Cehennem” ( 2007 )
»  “İnsanın Bölünmüşlüğü”
»  “Dünya Fıkra Antolojisi”
»  “Dünya Düşünce Antolojisi”
    
 
Basıma Hazırlananlar
»  “Alevi Bektaşilerin Yedi Ulu Ozanı”
 
Hukuk Kitapları
»  Vesayet Hukuku ve Davaları (1988)
»  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları (1988)
»  Tereke Hukuku Davaları (1991)
»  Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Mahkemeleri Kanunu (1993)
»  Açıklamalı İçtihatlı Kadastro Kanunu (1994)
»  Velayet, Nesep ve Evlat Edinme Davaları (1999)
»  Velayet Hukuk Davaları ve Çocuk Mahkemeleri (2005)
»  Miras Hukuk Davaları (2006)
»  İcra Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar (2007)