Kaynaklarımız

57 BİN RUM ERENLERİ

ANADOLU’DA ULU KADIN KİŞİLER VE HALK İNANÇLARI

YAZILI KAYNAKLARIMIZ

Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Cezalandırılan Aleviler

Osmanlı Belgelerinde Aleviler

Buyruk Örnekleri ve Sunbulname

Anadolu Kültür, Edebiyat ve İnanç Tarihinde Önemli Bir Kaynak: BATTALNAME

Aleviliğin Arapça Yazılı Kaynakları ve El Yazmaları

Büyük Mutasavvıf, Alevi Ozanı ve Bilgesi Kaygusuz Abdal Sultan

Bir Tarihsel Kaynak Ve Düşündürdükleri- Umm’ül Kitap

Dünyanın İlk Ansiklopedik Yapıtı: İhvan al-Safa Risaleleri

İmam Cafer-i Sadık ve Heteredoks Caferiliğin (Alevi – Bektaşilerin) El Kitabı; Buyruk

BİLİNEN ALEVİ TOPLUMLARI

Doğu’nun Gerçek Aklı ve İran’da İlk İsmaili Huccet’i Nasir Husrev (1003/4-1088/9)

Nusayrilik

Bektâşîlikte Tarihsel Seyir İçinde Kadına Bakışın Dayanakları

Bir Kimlik Olarak Balkan Bektaşiliğinin Ayrışım Süreci

Bir Kimlik Olarak Balkan Bektaşiliğinin Ayrışım Süreci

Hasan Sabbah

Doğu’nun Gerçek Aklı ve İran’da İlk İsmaili Huccet’i Nasir Husrev (1003/4-1088/9)

Nusayrîler/Arap Alevîler Kimdir? 1

Nusayriler – 2

Hallac-ı Mansur Öğretisi ve Karmatiler

İslam Bolşevikleri Karmatiler

Bedreddinileri, Börklüceliler, Topraklar

Trakya ve Balkanlarda Bektaşileri

Hasan Sabbah ve Alamut İsmailileri

Post-Alamut Dönemi İmamları-I

II. Post-Alamut Dönemi İmamları ve Kızılbaş-Safevi İlişkileri

Suriye İsmailileri ve Raşidüddin Sinan

Yaşayan İsmaililiğe

İki Büyük Post – Alamut İsmaili Hücceti

KURAN

Kuran-ı Natık

Kuran’daki İslam’a Çağrı, Kuran Üzerine Görüş ve Araştırmalar

Eski Kuran Yorumları Günümüzde Geçerliliğini Yitirmiştir

Kuran ve Fatımi İsmaililerin Tavili (Batıni Yorumu)