Son Yazılar

Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Karaca Koluna Bağlı Yerler

Hacı Bektaşi Veli Kimdir?

Alevi Bektaşi Temel Bilgiler

Alevilikte Dört Kapı Kırık Makam İlkeleri

Alevilik Kavramları

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’den Altın Sözler

Alevilik-Bektaşilik

Cüzî Akıl, Kâinat, İnsan

Marifet ve Aşk

Alevilerin Varoluşsal Hakikati Mekân ve Zaman

Pir Sultan’ın, Hacı Bektaş Dergâhı ile İlişkisi

Eşik

Erkanlarımız

Alevi-Bektaşi Takvimi

Alevi-Bektaşi Deyişleri

İsmail Özmen İle Söyleşi

İsmail Özmen’in Makaleleri

İsmail Özmen’in Kitapları

İsmail ÖZMEN

Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Karaca Koluna Bağlı Yerler

Mehmet Mahir ÖZKOLUAÇIK

Seyyid Ahmet Oğlu Leğen Hüseyin

Koluaçık Hacım Sultan Ocağı Karaca Kolu

Koluaçık Hacım Sultan Ocağı ve Kolları

Anadolu Aleviliğinde Ocak Sistemi ve Dedelik Kurumu

Meydan Taşı Motifi

Tahta Kılıç (Batın Kılıcı) Motifi

Hacım Sultan Zaviyesi ve Vakfiyesi

Hacım Sultan’ın Dindeki ve Tarikatteki Yeri

Hacım Sultan’ın İnanç Felsefesindeki Yeri ve İşlevi

Koluaçık Hacım Sultan’ın Keramet Motifleri

Koluaçık Hacım Sultan Hakkında Yazılan Söylenen Şiirler

Koluaçık Hacım Sultan Velayetnamesi

Koluaçık Hacım Sultan

Hünkar Hacı Bektaş Veli

Bektaşi İlkelerinden Seçmeler

Hacı Bektaş Veli’nin Seçme Sözleri

Hacı Bektaş Veli’nin Eserlerinden Örnekler

Hacı Bektaş Veli’nin Felsefesi

Hacı Bektaş Veli’nin Eserleri

Anadolu Aydınlanması İçin Hacı Bektaş Veli’nin Getirdiği Temel İlkeler

Aydınlanma Nedir?

Bektaşilik’te Özgün Deyim ve Kavramlar

Bektaşilik’te Dereceler

Bektaşiliğin İlkeleri

Bektaşiliğin Doğuşu

Bektaşiliğin Tarihçesi

Genel Olarak Bektaşilik Nedir?

Alevilik-Bektaşilik

Osmanlı Yazılı Kaynaklarında Cezalandırılan Aleviler

Osmanlı Belgelerinde Aleviler

Osmanlı Kaynaklarında Hz. Ali’nin Türbesinin Onarımı

Buyruk Örnekleri ve Sunbulname

Anadolu Kültür, Edebiyat ve İnanç Tarihinde Önemli Bir Kaynak: BATTALNAME

Aleviliğin Arapça Yazılı Kaynakları ve El Yazmaları

Büyük Mutasavvıf, Alevi Ozanı ve Bilgesi Kaygusuz Abdal Sultan

Bir Tarihsel Kaynak Ve Düşündürdükleri- Umm’ül Kitap

Dünyanın İlk Ansiklopedik Yapıtı: İhvan al-Safa Risaleleri

İmam Cafer-i Sadık ve Heteredoks Caferiliğin (Alevi – Bektaşilerin) El Kitabı; Buyruk

Doğu’nun Gerçek Aklı ve İran’da İlk İsmaili Huccet’i Nasir Husrev (1003/4-1088/9)

Nusayrilik

Bektâşîlikte Tarihsel Seyir İçinde Kadına Bakışın Dayanakları

Bir Kimlik Olarak Balkan Bektaşiliğinin Ayrışım Süreci

Ehl-i Haklar, Ali İlahiler (Ali Allahiler)

Hasan Sabbah

Doğu’nun Gerçek Aklı ve İran’da İlk İsmaili Huccet’i Nasir Husrev (1003/4-1088/9)

Nusayrîler/Arap Alevîler Kimdir? 1

Nusayriler – 2

HALLAC- I MANSUR ÖGRETISI VE KARMATILER

İslam Bolşevikleri Karmatiler

BEDREDDİNİLER, BÖRKLÜCELİLER, TORLAKLAR

Trakya ve Balkanlarda Bektaşileri

Hasan Sabbah ve Alamut İsmailileri

Post-Alamut Dönemi İmamları-I

II. Post-Alamut Dönemi İmamları ve Kızılbaş-Safevi İlişkileri

Suriye İsmailileri ve Raşidüddin Sinan

Yaşayan İsmaililiğe Kısa Bir Bakış

İki Büyük Post – Alamut İsmaili Hücceti

Kuran-ı Natık

Kuran’daki İslam’a Çağrı, Kuran Üzerine Görüş ve Araştırmalar

Kuran ve Fatımi İsmaililerin Tavili (Batıni Yorumu)

Eski Kuran Yorumları Günümüzde Geçerliliğini Yitirmiştir